Wellness

Co je to Wellness?

Wellness

Wellnes je životní styl, který pozitivně ovlivňuje celý život a veškeré bytí.

Wellness přístup ke zdraví přiměje člověka ke sledování všeho, co se týká jeho těla a vlastního zdravotního stavu.

Wellness znamená být zdravý a cítit se dobře. Způsob jak dosáhnout wellness je optimalizovat fyzické, emocionální, mentální (psychické) a sociální podmínky.

Mít vysokou úroveň wellness znamená těšit se dobrému zdraví, být šťastný, mít energii, dostatek sebedůvěry, milovat se a být milován a žít plnohodnotným životem.

Žít wellness životní styl je dobrým předpokladem pro dlouhý a harmonický život, cítit se dobře, mít příjemný a pohodový život.

Člověk, který žije wellness životním stylem, je uchráněn před mnoha nemocemi, neboť si utvoří rovnováhu mezi fyzickou, emocionální, sociální, intelektuální, psychickou stránkou života.

Wellness tedy usiluje o celkovou kvalitu života.

Filosofie wellness pozitivně působí na člověka jako na jedince, na rodiny, společnosti, národy, ale i na zvířata, přírodu, ekologii.

Co Vám mohu nabídnout v oblasti wellness aktivit:

  • individuální přístup
  • průvodce wellness centry
  • wellness a relaxace
  • wellness a pohyb (fitness)
  • wellness a netradiční zážitky
  • wellness a zdravé jídlo
  • wellness a dobrá parta